Termin II etapu PPK mija za:

  • 00d
  • 00h
  • 00m
  • 00s

Czy PPK jest wyzwaniem dla Twojego biura ?

Jeżeli …

To masz dwa wyzwania!

Wyzwanie nr 1

Twoje nowe obowiązki PPK

Istnieje błędne przekonanie, iż cały proces wdrożenia PPK przejmie na siebie broker lub instytucja finansowa.

Niestety, to  pracodawca i jego biuro księgowe są odpowiedzialni za poprawne i zgodne  prawem uruchomienie oraz prowadzenie PPK w firmie.

Wyzwanie nr 2

Twoi klienci wybrali różne PPK

Teraz Ty, musisz regularnie pracować ze wszystkimi platformami PPK!

Obowiązki PPK

Sprawdź w tabeli za jakie czynności odpowiada biuro księgowe i pracodawca.

Zobacz w czym może  pomóc myppk.pl

Działanie Pracodawca Biuro Księgowe Instytucja Finansowa MYPPK
Zatrudnienie

X

Wprowadzenie danych pracownika/osoby zatrudnionej do systemy kadrowo-płacowego

X

Import danych pracownika / osoby zatrudnionej do MYPPK(wymagane tylko w przypadku korzystania z aplikacji myppk)

X

Weryfikacja uprawnień do PPK (wiek, staż)

X

X

Podział osób zatrudnionych na:
- zapisanych z automatu
- na wniosek
- nieuprawnionych

X

X

Monitoring terminów czasu zatrudnienia i wieku osoby zatrudnionej (staż, wiek)

X

X

Komunikacja o PPK:
- dla osób zapisanych z automatu
- dla osób zapisanych na wniosek

X

X

Zebranie oświadczeń o zapoznaniu się z PPK

X

X

Zebranie deklaracji PPK osób zatrudnionych

X

X

Zbieranie zmian decyzji osób zatrudnionych i deklaracji nowych pracowników

X

X

Zmiany danych osobowych, zmiana danych kontaktowych

X

X

Stworzenie i przekazanie Listy Uczestników do wybranej instytucji finansowej (MYPPK obsługuje przesyła informacji do wszystkich instytucji finansowych)

X

X

Tworzenie comiesięcznej Listy Uczestników PPK (obowiązek ustawowy)

X

X

Raportowanie decyzji osób zatrudnionych ( rezygnacja co 7 dni, zmiany poziomu wpłat, przystąpienia, wznowienia)

X

X

Generowanie plików do wszystkich* instytucji finansowych (*w przypadku biur ksiegowych)

X

X

Generowanie plików do systemów kadrowo-płacowych

X

X

Archiwizacja dokumentów do kontroli PIP

X

X

X

Zebranie zgód na przekazanie danych RODO

X

X

Pobieranie plików (lista uczestników, wpłaty na PPK, korekty, zmiany danych osobowych, zmiana danych kontaktowych

X

Dane o numerze PPK i numer rachunku wpłat na PPK

X

Wybierz myppk.pl

Koszt użytkowania aplikacji dla biura księgowego*

biura-wycena

* przykładowe koszty usługi dla 1000 osób.

nie marnuj czasu i nie trać środków na ręczną robotę

PROJEKT WSPARCIA PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

DLA BIUR KSIĘGOWYCH I RACHUNKOWYCH I DZIAŁÓW KADROWO-PŁACOWYCH

myppk.pl wraz z fundacją BUU uruchamia program wsparcia dla biur księgowych, którego celem jest automatyczna obsługa procesu wdrożenia PPK w firmie i zabezpieczenie pracodawcy na wypadek kontroli PIP.

PomocPPK

Tutaj możesz zapisać swoich klientów do bezpłatnego wsparcia we wdrożeniu PPK.