Dane osobowe przetwarzane przez ProPeople Sp. z. o. o. Sp. k.  

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), ProPeople Sp. z. o. o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 36 112 b 02-797 Warszawa („ProPeople”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Pani/Pana danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Może się Pani/Pan skontaktować z  ProPeople we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ProPeople pisząc na adres naszej siedziby lub adres e-mail: kontakt@myppk.pl.

Informujemy, że ProPeople będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  na podstawie Pani/Pana zgody w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych ProPeople powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B; 02-797 Warszawa lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@myppk.pl.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ProPeople, uczestniczącym w wykonywaniu czynności przetwarzania ProPeople, tj.: podmiotom obsługującym systemy informatyczne ProPeople i udostępniające mu narzędzia informatyczne; podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz doradcze.

Pani/Pana dane udostępnione w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub ewentualnie dalsze pytania. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie zdecyduje się Pani/Pan na podanie nam danych, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek dotyczący:

  • dostępu do danych osobowych (tj. udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez nas danych oraz o przekazanie kopii danych);
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
  • żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych lub do Pani/Pana (w zakresie określonym art. 20 RODO);

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza prawo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu znajdują się w Polityce Prywatności.