Instrukcja obsługi portalu myppk.pl dla Pracownika

 1. Pierwsze logowanie

  •  w mailu powitalnym kliknij Wejdź do myppk.pl

  • na stronie powitalnej kliknij Dalej

  • na stronie rejestracji w portalu myppk.pl ustal swoje hasło

hasło musi spełniać następujące warunki:

   • minimum 8 znaków

   • małe i duże litery

   • cyfrę

   • znak specjalny  np: ! @ # $ % ^?  ( ) …

  • Potwierdź swoje hasło i kliknij Zarejestruj

 1. Kolejne logowania

  • na stronie https://www.myppk.pl kliknij przycisk Logowanie Pracownicy

  • Na stronie powitalnej kliknij Dalej

  • Wpisz swój Login

  • Wprowadź Hasło

  • Kliknij Zaloguj

 1. Po zalogowaniu otworzy się strona z danymi Pracodawcy.

 2. Wybierz jednostkę organizacyjną i kliknij Dalej.

 1. Podaj numer PESEL.
 2. Podaj numer dokumentu tożsamości.
 3. Podaj swoje Imię i Nazwisko.
 4. Potwierdź obywatelstwo.
 5. Po wpisaniu wszystkich danych kliknij Dalej.
 1. Podaj adres zamieszkania.

 2. Podaj adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania).

 3. Podaj dane kontaktowe: (te dane są potrzebne instytucji finansowej do potwierdzenia Twojego uczestnictwa w PPK)

  • nr telefonu

  • e-mail prywatny

 4. Kliknij Dalej.
 1. Na stronie głównej znajduje się informacja o Twoich wpłatach do PPK.

 2. Masz możliwość złożenia następujących deklaracji PPK:

  • Deklaracja wysokości wpłaty dodatkowej do PPK – tu możesz zadeklarować dodatkową wpłatę do PPK

  • Deklaracja zmniejszenia wpłaty podstawowej do PPK – tu możesz zmniejszyć wpłatę podstawową do PPK jeżeli Twoje łączne dochody w danym miesiącu nie przekraczają 120% płacy minimalnej

  • Wniosek o przystąpienie do PPK – aktywny dla osób w wieku 55-70 lat.

  • Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w PPK – tu możesz zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

  • Ponowne przystąpienie do PPK – tu w przypadku zmiany decyzji o rezygnacji  możesz ponownie przystąpi do PPK

 3.  Na stronie głównej możesz wrócić do formularzy danych osobowych i dokonać ich aktualizacji.

Uwaga: Szczegółowe informacji na temat deklaracji PPK możesz uzyskać u swojego Pracodawcy lub na stronie www.mojeppk.pl