szkolenia PPK

Temat szkolenia:    PPK dla Pracodawców

Termin: 22 czerwca 2021r. godz. 13:00 – 15:00   ( szkolenie online na platformie MS Teams )

Koszt szkolenia : 299 PLN (dla użytkowników portalu MYPPK szkolenie jest bezpłatne)

Agenda:

 1. 13:00-13:15   PPK – podstawowe założenia
 2. 13:15-14:15   Obowiązki administracyjne pracodawcy
    • Umowa o zarządzanie PPK
    • Umowa o prowadzenie PPK
    • Naliczanie wpłat do PPK
    • Odprowadzanie wpłat do PPK (terminy, kwestie podatkowe, koszty uzyskania przychodu)
 3. 14:15-14:30   Obsługa dyspozycji uczestników i osób zatrudnionych, archiwizowanie dokumentów
 4. 14:30-14:45   Komunikacja PPK do uczestników i osób zatrudnionych
    • Regulacje ustawowe
    • Praktyka rynkowa
 5. 14:45-15:00   Pytania i odpowiedzi